44 دنبال‌ کننده
51.2 هزار بازدید ویدیو

ساختار سلول

زیست شناسی آرا
412 بازدید ۹ ماه پیش

کلیه

زیست شناسی آرا
152 بازدید ۹ ماه پیش

فیلم تشریح کامل کلیه

زیست شناسی آرا
4.5 هزار بازدید ۱۰ ماه پیش

فتوسنتز

زیست شناسی آرا
462 بازدید ۱۰ ماه پیش

تقسیم میوز

زیست شناسی آرا
3.3 هزار بازدید ۱۰ ماه پیش

فیلم تشریح کامل قلب

زیست شناسی آرا
2.1 هزار بازدید ۱۱ ماه پیش

فیلم تشریح کامل چشم

زیست شناسی آرا
3.6 هزار بازدید ۱۱ ماه پیش

فیلم تشریح کامل قلب

زیست شناسی آرا
7.9 هزار بازدید ۱۱ ماه پیش

هورمون ها

زیست شناسی آرا
360 بازدید ۱۱ ماه پیش
نمایش بیشتر