آمادگی در انتخابات حرف اول را می زند

20 بازدید ۱ روز پیش

آمادگی قبل از هر سخنرانی و مناظره بسیار مهم است و حرف اول را در تقابل های می زند و همواره کسانی موفق شده اند که آمادگی و تمرکز داشتند.شما با آمادگی می توانید رقیب خود را به گوشه رینگ بیاندازید و موفقیت را از آن خود نمایید...پس رمز موفقیت هر کاندید انتخاباتی آمادگی آمادگی و آمادگی است.(آکادمی قبضه جهت آموزش و پیشبرد اهداف و مشاوره در کتار شماست... 09125281952) کانال تلگرام @mr_bodylanguage و پیج اینستاگرام @maziyare_mir را دنبال کنید.

نمایش بیشتر