23 دنبال‌ کننده
161.1 هزار بازدید ویدیو

محسن سید صالحی خوانساری

1.4 هزار بازدید ۲ سال پیش

محسن سید صالحی خوانساری بازنشسته شهرداری بوده و پس از بازنشستگی به کارهای هنری از قبیل نقاشی،خطاطی،آبرنگ،مینیاتور و...می پردازد.

دیگر ویدیوها

محسن سید صالحی خوانساری

1.4 هزار بازدید ۲ سال پیش

آقای علی امیری

202 بازدید ۲ سال پیش

آقای محمد علی صالحی

493 بازدید ۲ سال پیش

سرکار خانم صلواتی

477 بازدید ۲ سال پیش

آقای ترکمانی

498 بازدید ۲ سال پیش

آقای حسینی

368 بازدید ۲ سال پیش

آقای حمزه رستمی آقاجری

535 بازدید ۲ سال پیش

آقای سید محمد سیدی

547 بازدید ۲ سال پیش

آقای افسری

293 بازدید ۲ سال پیش

آقای علیرضا هدایتی

893 بازدید ۲ سال پیش

سرکار خانم ناهید محسنی

433 بازدید ۲ سال پیش

آقای علی اورشیان

35 بازدید ۲ سال پیش

آقای اسعدی

253 بازدید ۲ سال پیش

آقای شکری

223 بازدید ۲ سال پیش

سرکار خانم ملیحه معطوفی

261 بازدید ۲ سال پیش

سرکار خانم نرگس رفیعی

231 بازدید ۲ سال پیش

سرکارخانم مینا مالکی

158 بازدید ۲ سال پیش

سرکارخانم حسینی

43 بازدید ۲ سال پیش

آقای حسین مریخی

125 بازدید ۲ سال پیش

آقای اسماعیل فرهنگ

230 بازدید ۲ سال پیش

سرکار خانم فاطمه مشرقی

129 بازدید ۲ سال پیش

سرکار خانم الهه شیرزاد

100 بازدید ۲ سال پیش

آقای حسین موقتیان

138 بازدید ۲ سال پیش

استاد حسین محجوبی

630 بازدید ۲ سال پیش

استاد سیدکمال میرطیبی

300 بازدید ۲ سال پیش
نمایش بیشتر