22 دنبال‌ کننده
132.1 هزار بازدید ویدیو

سوپرمن

Vitapars
322 بازدید ۴ ماه پیش

فیله کمر روی میز شیب دار

Vitapars
2.7 هزار بازدید ۴ ماه پیش

زیر بغل هالتر خم

Vitapars
646 بازدید ۴ ماه پیش

زیر بغل قایقی دست جمع

Vitapars
1.3 هزار بازدید ۴ ماه پیش

زیر زبغل تی بار

Vitapars
199 بازدید ۴ ماه پیش

کول با دمبل

Vitapars
2.3 هزار بازدید ۴ ماه پیش

کول با هالتر

Vitapars
2.7 هزار بازدید ۴ ماه پیش

زیر بغل جفت دمبل نشسته

Vitapars
1.4 هزار بازدید ۴ ماه پیش

زیر بغل دمبل تک خم

Vitapars
2.2 هزار بازدید ۴ ماه پیش

زیر بغل سیم کش از جلو

Vitapars
1.7 هزار بازدید ۴ ماه پیش

بارفیکس دست جمع برعکس

Vitapars
396 بازدید ۴ ماه پیش

بارفیکس دست باز از جلو

Vitapars
479 بازدید ۴ ماه پیش

دد لیفت

Vitapars
173 بازدید ۴ ماه پیش

Jackknife نشسته

Vitapars
142 بازدید ۴ ماه پیش

کرانچ پا بالا

Vitapars
309 بازدید ۴ ماه پیش

کرانچ با وزنه

Vitapars
501 بازدید ۴ ماه پیش

سوپرمن پلانک

Vitapars
493 بازدید ۴ ماه پیش

زیر شکم بارفیکس

Vitapars
576 بازدید ۴ ماه پیش

Leg raise روی میز

Vitapars
104 بازدید ۴ ماه پیش

Hip raise روی میز

Vitapars
87 بازدید ۴ ماه پیش

دراز نشست شیب دار

Vitapars
399 بازدید ۴ ماه پیش

دراز نشست کرانچ

Vitapars
356 بازدید ۴ ماه پیش

روی زمین Hip raise

Vitapars
93 بازدید ۴ ماه پیش

روی زمین Leg raise

Vitapars
210 بازدید ۴ ماه پیش

چرخش پهلو روسی

Vitapars
423 بازدید ۴ ماه پیش

پهلو با دمبل ایستاده

Vitapars
1.4 هزار بازدید ۴ ماه پیش

پل از پهلو

Vitapars
174 بازدید ۴ ماه پیش

T Extension چرخشی

Vitapars
59 بازدید ۴ ماه پیش

Hip Extension خوابیده

Vitapars
110 بازدید ۴ ماه پیش

شنا سوئدی

Vitapars
1.2 هزار بازدید ۴ ماه پیش

شنا

Vitapars
231 بازدید ۴ ماه پیش

قفسه سینه با دستگاه

Vitapars
1.1 هزار بازدید ۴ ماه پیش

قفسه سینه با دمبل

Vitapars
2 هزار بازدید ۴ ماه پیش

کراس اور

Vitapars
2.8 هزار بازدید ۴ ماه پیش

شنا سوئدی بمب افکن

Vitapars
503 بازدید ۴ ماه پیش

شنا تک دست

Vitapars
281 بازدید ۴ ماه پیش

شنا با وزنه

Vitapars
200 بازدید ۴ ماه پیش

پرس سینه با هالتر

Vitapars
1.2 هزار بازدید ۴ ماه پیش

پلاور با دمبل

Vitapars
1.9 هزار بازدید ۴ ماه پیش
نمایش بیشتر