دردسر علی ضیا پس از کنایه به ژن خوب!

6,162
کلاکت
کلاکت 11.2 هزاردنبال‌ کننده

انتقاد از فرزند عارف برای مجری معروف دردسر ایجاد کرد

کلاکت
کلاکت 11.2 هزار دنبال کننده