باب اسفنجی: هدیه اسفنجی

3,912

این سری از مجموعه باب اسفنجی شامل قسمت‌های «دشمن قدیمی»، «خرچنگ علیه پلانکتون»، «مسابقه حرکات نمایشی»، «مهمانی با خواب شبانه» و «زندگی میانسالی» است.

شهروز
شهروز 18.2 هزار دنبال کننده