آیا "داروین" و "هگل" از نظریاتشان نتایج الحادی و کفرآمیز گرفتند؟

42
roshangari@
roshangari@ 1.6 هزاردنبال‌ کننده
42 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

آیا "داروین" و "هگل" از نظریاتشان نتایج الحادی و کفرآمیز گرفتند؟ استاد رحیم پور ازغدی

roshangari@
roshangari@ 1.6 هزار دنبال کننده