مراسم روز آتش نشانی و ایمنی

118

این کلیپ که توسط دبستان پسرانه واحد 1 در سال تحصیلی 98-97 ارسال شده را تقدیم حضور شما می نمائیم.