اقدمات قبل از پروتز باسن و تزریق چربی به باسن

742

این جراحی نیاز به ناشتایی دارد./اگر مراجع دارای بیماری خاصی می‌باشد یا داروی خاصی مصرف میکند و یا همچنین دارای سابقه جراحی می باشد حتما باید با پزشک خود مطرح کند./