عزت الله انتظامی در گذشت

377
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 9.3 هزاردنبال‌ کننده

درگذشت آقای بازیگر عزت‌الله انتظامی در ۲۶ مرداد یک‌هزار و سیصد و نود و هفت. عزت‌الله انتظامی که بود؟

۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 9.3 هزار دنبال کننده