ماجرای دستگیری مدیر مالی وزارت نفت حین خروج از کشور

2,727
کلاکت
کلاکت 11.2 هزاردنبال‌ کننده

دستگیری مدیر مالی وزارت نفت با ۲۵ میلیون دلار حین خروج از کشور

کلاکت
کلاکت 11.2 هزار دنبال کننده