ترجمه و تدبر و تفسیر قرآن سوره مبارکه نور آیه 19

28

ترجمه و توضیح آیات سوره مبارکه نور از روی متن به صورت تصویری مناسب برای فهم و حفظ کردن قرآن / ارسال سوال و پیشنهاد و آموزش احکام و قرآن در کانال اسلام ناب از شبکه اجتماعی ایتا http://eitaa.com/eslamenab

filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 1
%76
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…