لوله بازکنی در عباس آباد و اندیشه09123554055چاه بازکن

65

لوله بازکنی در عباس آباد و اندیشه تخلیه چاه و لوله بازکنی تخلیه چاه با تانکر ۶۰۰۰و ۱۲۰۰۰ لوله بازکنی با نرخ اتحادیه لوله بازکنی در عباس آباد و اندیشه باز کردن لوله های غیر قابل باز شدن با دستگاه تراکم چاه بازکن در عباس آباد تشخیص نم با دستگاه و نقطه دقیق تعویض کاسه سرویس بهداشتی نصب توالت فرنگی جابجایی محل سرویس بهداشتی کل مناطق شماره دفتر مرکزی ۷۷۵۴۷۷۴۶ شماره سرویس کار.۰۹۱۲۳۵۵۴۰۵۵

mansor4055
mansor4055 1 دنبال کننده
اتاق تاریک
%92
کارگردان: روح الله حجازی مدت زمان: یک ساعت و 37 دقیقه
اتاق تاریک