كشش در ريسمان هاي هم طول

66
66 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

كشش ريسمان هاي ثابت ( هم طول) مناسب در مباحث، فيزيك، استاتيك، مقاومت مصالح و كنكور