مصاحبه اختصاصی آی تی گفت با دکتر فیروزآبادی، رئیس مرکز ملی فضای مجازی(بخش اول)

87

itgoft.ir مصاحبه اختصاصی آی تی گفت با دکتر فیروزآبادی، رئیس مرکز ملی فضای مجازی

آی تی گفت
آی تی گفت 14 دنبال کننده
قانون مورفی
%68
کارگردان: رامبد جوان مدت زمان: یک ساعت و 38 دقیقه
قانون مورفی