مصاحبه «جایزه اصفهان» با نسرین سراجی (معمار) - قسمت اول

6,713

گفتگوی شنیدنی «جایزه اصفهان» با نسرین سراجی رئیس مدرسه عالی معماری پاریس برنده نشان لژیون دونور