ادغام BitTorrent و TRON Blockchain

35
ترون
ترون 7 دنبال‌ کننده

ادغام این دو تکنولوژی همچنین باعث میشود که #BitTorrentSpeed و $BTT ، برای به روز رسانی بیشتر تنظیم شوند!

ترون
ترون 7 دنبال کننده