لحظه سقوط جرثقیل بر سر حجاج در مکه

9,147
۴ سال پیش
# مکه