اجرای زیبای آهنگ دل کوچولو در کنسرت انوشیروان روحانی(Dele koochooloo)آموزش پیانو

6,791

اجرای آهنگ "دل کوچولو" زنده یاد مهستی در کنسرت انوشیروان روحانی