بانوى بهشت | محمد فریدون

13,820

كلمات - من تراث فارسی مولد السیدة فاطمة المعصومة (علیها السلام) - ١٤٣٨هـ حسینیة السیدة رقیة علیها السلام - دولة الكویت مكساج - إبراهیم اشكنانی مونتاج - مهدی الهزیم إنتاج وتنفیذ | شبیهة فاطمة - للإنتاج الحسینی

تگزاس 2
%97
پس از ماجراهای قسمت اول تگزاس ساسان به همراه بهرام و آلیس به ایران برمی گردند. پدر بهرام آقا بابک و مادر ساسان سوری جون به دنبال آنها می آیند، اما ساسان نمی داند که آن دو زن و شوهر هستند. بهرام با یک اشتباه جدید دلارهای خود در چمدان جاساز کرده، چمدان جابه جا می شود، آدم های کارلوس به سراغ آنها می آیند و ساسان و بهرام دوباره وارد ماجراهای جدیدی می شوند.
filimo
در فیلیمو ببین