بنی صدر و مسعود رجوی چگونه از کشور فرار کردند_موشن گرافیک

2,562

این موشن گرافیک که توسط معاونت فضای مجازی صدا و سیمای مرکز همدان به مناسبت روز هفتم مرداد سالروز فرار بنی صدر و مسعود رجوی از کشور تهیه شده است، به تبیین چرایی عزل بنی صدر از ریاست جمهوری و فرار وی پرداخته است.