تجاوز جنسی سرباز آمریکایی بالای دختران مسلمان!

7,051
نفیسه خاتون
نفیسه خاتون 22.3 هزاردنبال‌ کننده

سوختاندن قرآن کریم ، تجاوز جنسی بالای دختران مسلمان و تمسخر به مقدسات اسلامی توسط سربازان آمریکایی!

نفیسه خاتون
نفیسه خاتون 22.3 هزار دنبال کننده