خبر انگلیسی با زیرنویس

518

در این ویدئو یکی از خیرهای بی بی سی رو به همراه زیرنویس مشاهده می‌کنید. برای دریافت آموزش های بیشتر به سایت زبانیـا سری بزنید:https://Zabania.ir