دیدار صمیمی با مردم روستای چم مهر

237

دولت تا اتمام بازسازی خرابی‌ها و جبران خسارات در کنار مردم مناطق سیل‌زده خواهد بود