گل دوم لیورپول به چلسی (مانه) در سوپرکاپ روپا

83

گل دوم لیورپول توسط مانه در سوپر کاپ