قسمت نوزدهم مستند سیاسی جمهور

263

تصاویری مستند و کمتر دیده شده از مراسم تنفیذ و تحلیف شهید رجایی و پس از آن جلس رای اعتماد به کابینه شهید باهنر در مجلس شورای اسلامی.

کرگدن - فصل 1 قسمت 1
%76
کارگردان: کیارش اسدی زاده مدت زمان: 50 دقیقه
کرگدن - فصل 1 قسمت 1