کاهش پهنای باند با دو کلیک (رایگان استفاده کنید)

45
اینترنت سبز
اینترنت سبز 7 دنبال‌ کننده

برای جلوگیری از مصرف سریع ترافیک با دو کلیک پهنای باند را کاهش دهید.(ویندوز 7،8،10) ------ هدف ما کسب رضایت شما--------- http://www.internetsabz.com/trafficBound.html