آموزش خورشت بادمجون با نارگل - Tarze tahieh Khoreshte Bademjoon

888

آموزش تهیه خورشت بادمجون امیدوارم که دوست داشته باشید :) Khoreshte Bademjoon - How to make Eggplant Stew I hope you enjoy it :)