نشست خبری مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی هرمزگان ب خبرنگاران

64

به گزارش هرمزگان امروز نشست خبری مدیرکل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان با خبرنگاران بندرعباس برگزار شد.در این نشست خبری از خبرنگاران این حوزه به مناسبت روز خبرنگار تجلیل شد