سخنرانی استادمحمد مهدی تدین موغاری -پارت اول

271
دارالفنون
دارالفنون 40 دنبال‌ کننده
271 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

سخنرانی رییس هیأت داوران جشنواره عکس سلامت شهری-این بخش که شامل دو پارت می باشدبه تشریح روندبرگزاری اولین جشنواره عکس سلامت شهری وقرائت بیانیه هیات داوران توسط استادمحمد مهدی تدین موغاری مدیرمرکزآموزش های هنری وسینمایی دارالفنون ورئیس هیات داوران اولین جشنواره عکس سلامت شهری می پردازد. دارالفنون یکی ازمعتبرترین مراکزآموزش عکاسی وسینمازیرنظروزارت ارشاداست تلفن 1-66573000

دارالفنون
دارالفنون 40 دنبال کننده