تامین مالی و سرمایه گذاری با الگوهای نوین مشارکت

312
مجله ویدیویی اکسیر
مجله ویدیویی اکسیر 201 دنبال‌ کننده

گفت و گوی محسن عامری مدیر سرمایه گذاری اتاق بازرگانی ایران و مهندس علیرضا پوراسد کارشناس مشارکت و مهندسی قرارداد