گزارش مهندس آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری

548

گزارش مهندس آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به رئیس جمهور در خصوص دستاوردهای دولت تدبیر و امید در توسعه زیرساخت های شبکه ای و ارتباطی روستاها