بریتانیا: ناوگان اروپایی علیه ایران در خلیج فارس تشکیل می‌شود

27
۲ ماه پیش
# ddd
# dddd
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 9.3 هزار دنبال کننده