مسئولین پاسخ دهند: مقصد محموله های پوست و آشغال مرغ کجاست؟

361
361 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

روز سه شنبه مورخ 15 مرداد ماه 1398در پی تصادف کامیونی در جاده سیوند - سعادت شهر حمل محموله ای از پوست و آشغال مرغ کشف گردید. انتشار این کلیپ در فضای مجازی که نشان از حمل این محوله با مخفی نمودن آن زیر گوجه فرنگی و به صورت پنهانی می دهد، باعث شده است تا حامیان احیای سلامت از مسئولین محترم موارد ذیل را مطالبه نمایند: هرچه سریعتر موضوع بررسی و مشخص شود مقصد اینگونه محموله ها کجا هستند. روزانه چقدر این محموله ها در سراسر جاده های ایران به صورت پنهانی حمل می شوند.