دفاع وهابی ها از یزید و پاسخ به سخنان آنها

392

کارشناس وهابی بر خلاف تمام کتب تاریخی و رجالی اهل سنت ادعا میکند که یزید ادم خوبی بود که در این کلیپ به این شبهه پاسخ داده میشود.