آرژانتین 2-1 شیلی کوپا امریکا Argentina vs Chile

198

آرژانتین مقابل شیلی 2-1 کوپا آمریکا برد آرژانتین را به رغم کارت قرمز مسی.