آئین سنتی «گِل مالی» لرستانی‎های مقیم تهران صبح سه شنبه 19شهریور

226
سجادحائری
سجادحائری 16 دنبال‌ کننده

آئین سنتی «گِل مالی» لرستانی‎های مقیم تهران صبح سه شنبه 19شهریور1398 بلوارفردوس عکاس مهدی بلوریان _تهیه وتدوین وصداگزاری:سجادحائری

سجادحائری
سجادحائری 16 دنبال کننده