نهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی و نخستین نمایشگاه گردشگری تبریز

504

نصر: نهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی و نخستین نمایشگاه گردشگری تبریز در نمایشگاه بین المللی تبریز، سالن امیرکبیر در حال برگزاریست.