تجهیزات نظامی که آمریکا و بریتانیا برای مقابله با ایران آماده کرده اند !؟

318
دیدیش؟
دیدیش؟ 2 هزاردنبال‌ کننده
دیدیش؟
دیدیش؟ 2 هزار دنبال کننده