گل سوم تاتنهام به ستاره سرخ توسط سون در دقیقه ۴۴

181
آرین اول
آرین اول 29.3 هزاردنبال‌ کننده
آرین اول
آرین اول 29.3 هزار دنبال کننده