آموزشی تعدادی اصطلاح ضروری ارمنی

75
مدیریت آموزشی
مدیریت آموزشی 47 دنبال‌ کننده

در این ویديو تعدادی از اصطلاحات ضروری آموزش داده میشود. https://armanestan.org