روحانی: تنگه هرمز جای شوخی نیست

228

رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت با بیان اینکه تنگه هرمز نه جای شوخی است و نه جای لغو مقررات دریانوردی، گفت: توقیف نفتکش متخلف انگلیسی توسط سپاه پاسداران کار بسیار دقیق و درستی بود.

حلقه وصل
حلقه وصل 116 دنبال کننده