هشدار! حقوق معلولین را رعایت کنید

995
995 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

هشدار! حقوق معلولین را رعایت کنید لطفا حقوق معلولان را رعایت کرده و در محل پارک ویژه خودروی معلولان پارک نکنید