معرفی و بررسی پورشه ماکان 2020

274

پورشه ماکان به عنوان یکی از موفق ترین مدل های پورشه شناخته می شه. این کراس اور در مدل جدید خودش اگرچه تغییرات جزیی ای داشته اما این تغییرات موثر بوده.

filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 1
%76
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…