خیز بلند شرکت بنرو برای ورود به دنیای گیمبال ها Benro RedDog R1

222
های تک
های تک 361 دنبال‌ کننده

Balancing your R1 is the most crucial part to getting a great end result. In this video, we will guide you through the steps to get your gimbal balanced and ready to shoot with. Learn More: https://goo.gl/SYvp2d

های تک
های تک 361 دنبال کننده