خدمات جهادگران در روستای محروم کوره فرنگی+ فیلم

190

روستای کوره فرنگی در حاشیه شهرستان ری با جمعیتی حدود 150 نفر در قالب 40 خانوار یکی از روستاهای هدف، در دستور کار اولیه خدمت رسانی گروه های جهادی قرار گرفت.

تهران نیوز
تهران نیوز 81 دنبال کننده