استاد رائفی پور « اهمیت داشتن دغدغه های فرهنگی اجتماعی »

1,298

سخنرانی استاد رائفی پور « دولت، جوان و انقلابی » زمان : 29 تیر ماه 1398 - شهرستان تنکابن

WIBO

WIBO

1 ماه پیش
به گردنته با وظیفته فرق داره ها !!!!