شستشوی حرفه ای سطوح کارگاه ها با اسکرابر صنعتی

226

اسکرابر باتری دار با هدایت دستی مجهز به موتور جلو برنده است. این موتر سبب سهولت در کنترل دستگاه می شود و حرکت اسکرابر را یکنواخت کرده که در نتیجه شستشویی با کیفیت مطلوب انجام می گیرد. شرکت ابراهیم 87184-021 www.ebrahim.ir

filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 3
%90
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…