خلاصه بازی اروگوئه ۴ ـ اکوادور ۱ (کوپا امریکا)

152