پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند

595
encast
encast 1 دنبال‌ کننده

پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند بلبل شوقم هوای نغمه خوانی می کند همتم تا میرود ساز غزل گیرد به دست طاقتم اظهار عجزو نا توانی می کند بلبلی در سینه می نالد هنوزم کاین چمن با خزان هم آشتی و گل فشانی می کند ما به داغ عشقبازیها نشستیم و هنوز چشم پروین همچنان چشمک پرانی می کند شهریار با آهنگ محسن چاورشی

encast
encast 1 دنبال کننده